השיעור הקודם השלם והמשך  

  איך בונים היררכייה באתר - מתי עמוד נכנס לתפריט הראשי ומתי למשנה