השיעור הקודם השלם והמשך  

  קצת על דו"חות ומעקב אחר הניצחונות שלנו בעשייה