השיעור הקודם השלם והמשך  

  אם מאבדים מיקוד בתוכן - מאבדים מיקומים - שיעור בונוס