השיעור הקודם השלם והמשך  

  סיכום אופטימיזציה - שיעור ביניים מסכם